Välkommen till oss!

 • Vårt pedagogiska koncept

  Forskning visar att daghem av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi ett daghem för framtiden.

 • Ansökan om dagvårdsplats

  Ansökan om dagvård i köpavtalsdaghem bör lämnas in senast fyra månader före det datum då du önskar att dagvården inleds.

 • Därför ska du välja daghemsplats hos oss

  Våra kunders tillfredsställelse är mycket hög (5,2/6). Våra framgångsfaktorer för att skapa en bra verksamhet för barnen är ett gott ledarskap, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra daghem. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intressen.

 • Att arbeta hos oss

  Våra medarbetare är några av de viktigaste i världen