Uppgifter om barnets dag

För oss är det viktigt att berätta åt föräldrarna vad barnen har gjort under dagen. Förutom att vi muntligt berättar om vad som hänt, rapporterar vi även med text och bilder antingen via vår egen app eller på papper.

I Norlandia Päiväkodit skriver barnens egenvårdare ett skriftligt meddelande om hur barnets dag har varit åt föräldrarna. I meddelandet skrivs dagens viktigaste händelser ur barnets synvinkel. Hemma är det sedan roligt att tillsammans med barnet gå igenom daghemsdagens händelser utgående från Min dag-meddelandet.