Att arbeta hos oss

Våra medarbetare är några av de viktigaste i världen

Våra medarbetares viktigaste uppgift är att bibehålla kvalitén och fortsätta utveckla det pedagogiska arbetet. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra förskolor. 

Läsa mer.