Därför ska du välja daghemsplats hos oss

Våra kunders tillfredsställelse är mycket hög (5,2/6). Våra framgångsfaktorer för att skapa en bra verksamhet för barnen är ett gott ledarskap, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra daghem. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intressen.