Daghemmet Knatte-Hörnan

Knatte-Hörnan är ett litet daghem med en syskongrupp. Det finns plats för 12-21 barn.

Knatte-Hörnan grundades 2001 som första svenskspråkiga Tenava Päiväkodit. Sedan blev vi en del av Norlandia koncernen. 

Knatte-Hörnan är ett litet daghem med en syskongrupp (dvs. barn i åldrar från 1 till 5 år). Det finns plats för 12-21 barn. Daghemmet finns i nedre våningen i ett höghus i Alberga, Esbo. Våra utrymmen är stora och ljusa.

Verksamheten grundar sig på årstiderna och deras högtider med tillhörande festligheter och utfärder. Vi har också Skogsmulle verksamhet. Vi har Knatte-café första fredagen i månaden, då är släkt och vänner välkomna. Bibliotek, skog och idrottspark finns ett stenkast från daghemmet. Personalen består av en ansvarig barnträdgårdslärare, en barnträdgårdslärare, en barnskötare och ett biträde.